Aktualizacja Wewnętrznej Procedury Bezpieczeństwa 01.09.2020r.

31 sierpnia, 2020
Drodzy Rodzice / Opiekunowie
1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny.
 
Tak jak dotychczas naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim dzieciom przebywającym w żłobkach. Nadal opieka
w żłobku organizowana będzie w reżimie sanitarnym zgodnym z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 
Dlatego na podstawie powyższych wytycznych zaktualizowana została Wewnętrzną Procedurę Bezpieczeństwa od 1 września b.r.
 
Przedstawiam Państwu procedurę, która mówi, jak zadbamy o bezpieczeństwo Państwa dzieci oraz personelu w żłobkach oraz jak zostanie zorganizowana opieka.
 
Proszę o zapoznanie się z nią  oraz polegając na Państwa pełnej świadomości i odpowiedzialności bezwzględne stosowanie się do wszystkich wytycznych. Przypominam przede wszystkim o  rygorystycznym przestrzeganiu  wszelkich środków ostrożności – osłony ust i nosa, noszenia rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego Naszym obowiązkiem jest również przypomnieć o istniejących ryzykach epidemiologicznych oraz konieczności przestrzegania ustalonych przez rząd sposobów postępowania.
Ze swojej strony deklaruję, że personel żłobka dołoży wszelkiej staranności, by przestrzegać procedury bezpieczeństwa. O to samo proszę też Państwa.
 
Będziemy informować na bieżąco o podejmowanych przez nas działaniach, które mają zapewnić bezpieczeństwo pobytu Państwa dzieci w żłobkach.
Na koniec, życzę aby nadchodzący rok szkolny, pomimo trudnej sytuacji epidemicznej, był wolnym od trosk i problemów,  w razie jakichkolwiek pytań pracownicy żłobka pozostają do Państwa dyspozycji.
 
Po zapoznaniu się z procedurą należy wydrukować poniżej zamieszczone oświadczenie i dostarczyć je do żłobka w dniu przyprowadzenia dziecka do żłobka tj. 01.09.2020r.
 
   1.  Wewnętrzna Procedura Bezpieczeństwa    procedury 01.09.2020r.
   2.  Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych   01.09.2020r. załącznik nr 1 – Oświadczenia rodziców – opiekunów prawnych
   3. Oświadczenia osób przyprowadzających dzieci  01.09.2020 załącznik nr 2 – oświadczenie osób przyprowadzających dzieci
 
——————–
Anna Olejniczak
Dyrektor
Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wlkp.