Bezpieczeństwo w żłobku!

24 października, 2020

covid

            Drodzy Rodzice / Opiekunowie  !!!!

Ze względu na duży przyrost zachorowań na COVID-19 przypominamy, iż w placówce nadal obowiązuje reżim sanitarny.

Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, tj. BEZWZGLĘDNE zasłanianie ust i nosa, dezynfekcję rąk przed wejściem do placówki, zachowanie dystansu społecznego min. 2m.

Z uwagi na ograniczenia – prosimy o sprawne przebieranie dzieci w szatniach oraz 

NIE PRZYPROWADZANIE DZIECI NIEUCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŻŁOBKA  – RODZEŃSTWA lub INNYCH OSÓB NIEUPOWAŻNIONYCH!!!!!

                  Przypominamy, również iż zgodnie z Wewnętrzną Procedurą Bezpieczeństwa na terenie Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wlkp. z dnia 01.09.2020r.:

w szatni (poszczególnych grup) przebywać może maksymalnie 1 osoba dorosła + dziecko/ dzieci;

– do żłobka może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych, alergii, chorób przewlekłych. 

W związku z powyższym dzieci z objawami chorobowymi nie będą przyjmowane.

JEST TO TRUDNY CZAS DLA NAS WSZYSTKICH, PROSIMY O ZROZUMIENIE

CELEM NASZYCH DZIAŁAŃ JEST CHĘĆ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM, WAM ORAZ PRACOWNIKOM