PROCEDURA III

PROCEDURA III

 

DOTYCZY PRZYPADKU ODBIERANIA DZIECKA ZE ŻŁOBKA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH,

ŻYJĄCYCH W SEPARACJI LUB W WOLNYM ZWIĄZKU

 

 

  1. Opiekun wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie.
  2. Jeśli do żłobka zostaje dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, opiekun postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
  3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna nieuprawnionego do odbioru, opiekun powiadamia dyrektora i rodzica/prawnego opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.

W sytuacji, kiedy oboje z rodziców wykonują władzę rodzicielską a mimo to na terenie żłobka dochodzi do sporu pomiędzy nimi o odbiór dziecka, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, itp. opiekun lub dyrektor powiadamia Policję.