PROCEDURA XI

PROCEDURA XI

 

DOTYCZY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W ŻŁOBKU CHOROBY ZAKAŹNEJ, WSZAWICY, OWSICY

 

  1. Choroba zakaźna
  1. Wszawica, Owsica

 

OPIEKUN:

Po zauważeniu wszy lub gnid, pasożytów u dziecka niezwłocznie powiadamia dyrektora żłobka, starszą pielęgniarkę i rodziców/opiekunów prawnych.