Drodzy Rodzice !!!

Informujemy, iż  w terminie od dnia 16 maja 2024r. od godz. 8.00 do dnia 20 maja 2024r. nastąpi wywieszenie w naszym żłobku ( przy wejściu do grupy nr II) następujących list dzieci  identyfikowanych numerem Karty zgłoszenia dziecka do żłobka:

  • przyjętych na nowy rok szkolny (od 01.09.2024r.);
  • nieprzyjętych;
  • odrzuconych z przyczyn formalnych.

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 23 maja 2024r. (czwartek) w godz. 16.30-17.30

odbędzie się obowiązkowe zebranie z rodzicami dzieci przyjętych do żłobka od 01.09.2024r. (w sali Grupy IV)

OBECNOŚĆ JEST OBOWIĄZKOWA !!!!!

Bardzo prosimy o przybycie wyłącznie jednego rodzica/opiekuna prawnego oraz nieprzyprowadzanie dzieci.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniu spowoduje skreślenie dziecka z listy dzieci przyjętych.

Do zobaczenia  🙂