Zasady ubiegania się o żłobek zastępczy

 

Zgodnie z § 2 pkt.3 Umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim w okresie przerwy wakacyjnej rodzic/opiekun prawny ma możliwość ubiegania się o przyjęcie dziecka do innego miejskiego żłobka zastępczego pod warunkiem dysponowania przez ten żłobek wolnymi miejscami.

 

 

  1. Warunkiem uzyskania miejsca w żłobku zastępczym jest przedłożenie przez rodziców/opiekunów prawnych Podania o przyjęcie do żłobka zastępczego wraz z (aktualnym zaświadczeniem z zakładu pracy o braku możliwości uzyskania urlopu wypoczynkowego w okresie zamknięcia żłobka (tj. miesiącu sierpniu 2024r.)

 

  1. Kompletny wniosek o przyjęcie do żłobka zastępczego należy złożyć u intendenta w okresie od 03.06.-14.06. w godzinach 7.00 – 14.00. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

  1. W sytuacji pozyskania przez dyrektora żłobka informacji o wolnych miejscach w żłobku zastępczym zostaną zgłoszone do niego dzieci wg. kolejności z listy a Rodzice zostaną niezwłocznie o tym fakcie powiadomieni.