30 CZERWCA MIJA TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

24 czerwca, 2020

DRODZY RODZICE / OPIEKUNOWIE !

Przypominamy, iż 30 czerwca br. upływa termin składania wersji papierowej kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych

wraz z dokumentami potwierdzającymi daną sytuację.

Informujemy, iż w celu zgłoszenia dziecka do żłobka niezbędne jest:

zarejestrowanie kandydata w systemie elektronicznym,

oraz

–  dostarczenie do żłobka wydrukowanej z systemu naboru i podpisanej karty zgłoszenia dziecka.

W sytuacji niedopełnienia obu czynności kandydat nie bierze udziału w rekrutacji na rok 2020 / 2021.

W dniach 25.06. – 30.06.br wnioski będą przyjmowane w godzinach 8.00 – 15.00.