– Aktualności

 

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na zadeklarowanie obecności w żłobku małej liczby dzieci (poniżej 9)  w dniu 31 maja 2024r., żłobek będzie zamknięty. Życzymy odpoczynku i słonecznych dni.

Zasady ubiegania się o żłobek zastępczy

 

Zgodnie z § 2 pkt.3 Umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim w okresie przerwy wakacyjnej rodzic/opiekun prawny ma możliwość ubiegania się o przyjęcie dziecka do innego miejskiego żłobka zastępczego pod warunkiem dysponowania przez ten żłobek wolnymi miejscami.

 

 

  1. Warunkiem uzyskania miejsca w żłobku zastępczym jest przedłożenie przez rodziców/opiekunów prawnych Podania o przyjęcie do żłobka zastępczego wraz z (aktualnym zaświadczeniem z zakładu pracy o braku możliwości uzyskania urlopu wypoczynkowego w okresie zamknięcia żłobka (tj. miesiącu sierpniu 2024r.)

 

  1. Kompletny wniosek o przyjęcie do żłobka zastępczego należy złożyć u intendenta w okresie od 03.06.-14.06. w godzinach 7.00 – 14.00. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

  1. W sytuacji pozyskania przez dyrektora żłobka informacji o wolnych miejscach w żłobku zastępczym zostaną zgłoszone do niego dzieci wg. kolejności z listy a Rodzice zostaną niezwłocznie o tym fakcie powiadomieni.

 

 

Drodzy Rodzice !!!

Informujemy, iż  w terminie od dnia 16 maja 2024r. od godz. 8.00 do dnia 20 maja 2024r. nastąpi wywieszenie w naszym żłobku ( przy wejściu do grupy nr II) następujących list dzieci  identyfikowanych numerem Karty zgłoszenia dziecka do żłobka:

  • przyjętych na nowy rok szkolny (od 01.09.2024r.);
  • nieprzyjętych;
  • odrzuconych z przyczyn formalnych.

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 23 maja 2024r. (czwartek) w godz. 16.30-17.30

odbędzie się obowiązkowe zebranie z rodzicami dzieci przyjętych do żłobka od 01.09.2024r. (w sali Grupy IV)

OBECNOŚĆ JEST OBOWIĄZKOWA !!!!!

Bardzo prosimy o przybycie wyłącznie jednego rodzica/opiekuna prawnego oraz nieprzyprowadzanie dzieci.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniu spowoduje skreślenie dziecka z listy dzieci przyjętych.

Do zobaczenia  🙂

 

 

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na zadeklarowanie obecności w żłobku małej liczby dzieci (poniżej 5)  w dniu 02 maja 2024r., żłobek będzie zamknięty.

Back to top