DNI ADAPTACYJNE

04 sierpnia, 2020

zlobek

DRODZY RODZICE / OPIEKUNOWIE.

 

Dzieci nowo zapisane, rozpoczynające pobyt w żłobku od września, mogą uczestniczyć wraz z wybranym rodzicem w dniach adaptacji.
Spotkania adaptacyjne odbędą się w dniach 26.08.2020r. i 27.08.2020r. w godz.  16:00-17:00
Podczas dni adaptacyjnych dziecko spędza czas w żłobku z rodzicem, przyzwyczajając się do nowego otoczenia i stopniowo zyskując poczucie bezpieczeństwa.
 Będzie to również okazja do przekazania opiekunom informacji o dzieciach.
Aby skorzystać z dni adaptacyjnych należy skontaktować się z opiekunami w poszczególnych grupach w celu umówienia się na konkretny dzień:

Tel. grupa 1: 573 001 931

Tel. grupa 2: 573 001 932

Tel. grupa 3: 573 001 933

Tel. grupa 4: 573 001 934

                                                                                                                                                                                                                      Pozdrawiamy i czekamy na WAS!!!

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

wazne

WAŻNE!

Dnia 06 lipca 2020r. zostały wprowadzone przez Głównego Inspektora Sanitarnego nowe wytyczne przeciwepidemiczne dla żłobków.

Wytyczne Żłobki, przedszkola III aktualizacja 06.07.2020

W placówce obowiązuje reżim sanitarny. 

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującą WEWNĘTRZNĄ PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 3. 

WEWNĘTRZNE-PROCEDURY-BEZPIECZEŃSTWA- 06.07.2020

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach adaptacyjnych będzie podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia o zapoznaniu się ze zaktualizowaną procedurą:

W/w oświadczenia należy pobrać ze strony, wypełnić i przekazać opiekunom w poszczególnych grupach na zebranie w dniu 25.08.2020r.

 

W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun prawny za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. ochrona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Rodzice/opiekunowie prawni odbywający w placówce okres adaptacyjny zachowują dystans społeczny co najmniej 2m;

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dni adaptacyjne w Żłobku

Pierwsze dni w żłobku.

Pierwsze dni pobytu dziecka w żłobku dla każdego malucha są bardzo trudne. Okres adaptacji do nowego miejsca, otoczenia zależny jest od wielu czynników i tak naprawdę ciężko jest określić ile on będzie trwał. Dla niektórych dzieci będzie trwało to tydzień, dla innych miesiąc lub dłużej. Ważną rolę odgrywają tutaj rodzice ponieważ powinni oni mieć na uwadze, że rozpoczęcie uczęszczania do żłobka przez dziecko to dla niego duże wyzwanie. Nie należy oczekiwać od dziecka że szybko przyzwyczai się do nowego miejsca, osób a przede wszystkim separacji od rodzica. Pozwólmy dziecku spokojnie oswoić się z nową sytuacją jaką jest uczęszczanie do żłobka. Zadaniem rodziców jest zminimalizować stresy związane z nową nieznaną dziecku sytuacją. Dobrze jest wcześniej rozmawiać z dzieckiem o zmianach, które mają nastąpić w jego życiu, mówiąc mu, co je czeka, tłumacząc powody rozłąki. Wskazane, żeby początki kontaktów malucha ze żłobkiem nastąpiły dużo wcześniej niż powrót mamy do pracy, gdyż warto dziecko zapoznawać z nowymi sytuacjami powoli.

Jak powinien zachowywać się rodzic przy rozstaniu z dzieckiem?

Przy rozstaniach ważne jest, aby rodzice byli zdecydowani, z jednej strony nie spieszyli się by w ten sposób dać dziecku poczucie bezpieczeństwa ale jednocześnie nie przedłużali tego rozstania. Oczywiście dzieci w tym czasie mogą płakać by w ten sposób wyrazić swoje niezadowolenie z rozstania, ale przedłużanie go wzbudzać będzie jeszcze większy niepokój u dziecka. Rodzic powinien dać szansę opiekunom na uspokojenie maluszka, to pozwoli dziecku poczuć się dobrze w nowym miejscu i zaufać osobom, które teraz będą w jego otoczeniu. To z kolei przyspieszy tworzenie ciepłych relacji z opiekunami.

Dlaczego dziecko płacze kiedy zostaje w żłobku?

Dziecko na początku może się skupiać jedynie na rozstaniu z rodzicem, i stąd takie emocje i płacz, ale wcale nie oznacza to, że maluszek nie lubi żłobka. Maluszek może właśnie w ten sposób reagować na zmiany, ale z czasem przyzwyczai się do środowiska, w którym się znalazł. Rodzice martwią się gdy widzą swoje dziecko płaczące zaraz przy powitaniu, to wcale nie musi oznaczać nic złego, często są to po prostu łzy szczęścia z ponownego spotkania z mamą lub tatą a czasem zwyczajne zmęczenie. Taki płacz może również oznaczać, że wszelkie negatywne emocje udało się dziecku odłożyć- chociażby na moment spotkania z rodzicem. Taka reakcja jest bardzo dojrzała emocjonalnie i przyspiesza proces adaptacji w żłobku, gdyż pozwala mu się ona skupić na tym co wokół niego się dzieje i zdobywaniu poczucia bezpieczeństwa.

Plusy uczęszczania do żłobka

  • Dzieci które uczęszczają do żłobka stają się dużo bardziej aktywne.
  • Uczą się interakcji z innymi dziećmi i dorosłymi.
  • Rozwijają współczucie i zrozumienie dla innych.
  • Uczą się zachowania niezależności, ale i współdziałania z innymi dziećmi.
  • Żłobek zapewnia stałość godzin zabawy, posiłków, snu –a to bardzo ważne w prawidłowym rozwoju.
  • Dziecko uczy się przez obserwacje, jakie zachowania są naganne, nieakceptowane, i przynoszące krzywdę innym.