Informacja dla rodziców nieposiadających aktualnej Karty Mieszkańca

20 kwietnia, 2020

Informacja dla rodziców nieposiadających aktualnej Karty Mieszkańca

W związku zawieszeniem wydawania kart: Gorzowskiej Karty Mieszkańca, Gorzowskiej Karty Seniora, Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny i Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. do odwołania, rodziców/opiekunów prawnych prosi się o wypełnienie oświadczenia (do pobrania poniżej) oraz przesłania go na adres e-mail: zm3@interia.eu,  bądź pozostawienia w skrzynce pocztowej, która została zamontowana przy drzwiach wejściowych do żłobka.

oświadczenie o karcie mieszkańca 01.05.br