Informacja dla rodziców nieposiadających aktualnej Karty Mieszkańca

16 marca, 2020

Informacja dla rodziców nieposiadających aktualnej Karty Mieszkańca

W związku zawieszeniem wydawania kart: Gorzowskiej Karty Mieszkańca, Gorzowskiej Karty Seniora,

Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny i Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

do odwołania, rodziców/opiekunów prawnych prosi się o wypełnienie oświadczenia (do pobrania poniżej)

oraz przesłania go na adres e-mail: zm3@interia.eu , bądź pozostawienia w skrzynce pocztowej,

która została zamontowana przy bramie wejściowej do żłobka.

oświadczenie o karcie mieszkańca ZM3

Oświadczenie ma zastosowanie w przypadku przedłożenia go w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2020r.