Karta Mieszkańca i Gorzowska Karta Dużej Rodziny – REKRUTACJA

16 marca, 2020

W związku z zagrożeniem koronawirusem informujemy o tymczasowym zawieszeniu wydawania kart: Gorzowskiej Karty Mieszkańca, Gorzowskiej Karty Seniora, Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny i Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Zawieszenie obowiązuje do odwołania.

Jednocześnie informujemy, że rodzice/ opiekunowie prawni, którzy w związku
z zaistniałą sytuacją nie będą mogli wyrobić Gorzowskiej Karty Mieszkańca lub Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny w terminie obowiązywania naboru do żłobków, tj. do 30 kwietnia 2020 r. powinni złożyć stosowne oświadczenie (według załączonego wzoru.). W takim przypadku Karty będzie należało przedłożyć do wglądu u dyrektora właściwego żłobka (zgodnie
z wyborem rekrutacyjnym) w wydłużonym terminie do 14.05.2020 r. W przypadku niespełnienia ww. wymogu dodatkowe punkty przy naborze nie zostaną przyznane.

W  razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontaktowanie się pod numerem telefonu
95 7355 801 lub u dyrektorów żłobków miejskich.

 

oświadczenie o karcie mieszkańca

 

Żłobek Miejski nr 3

tel: 573 001 930

ul. Słoneczna 10

66-400 Gorzów Wlkp.

strona internetowa: www.zlobek3gorzow.pl

 

Wydział Spraw Społecznych