Kontynuacja pobytu dzieci w żłobku w roku szkolnym 2020/2021

27 lutego, 2020

Drodzy Rodzice !!!

dzieci urodzonych w 2018 i 2019 roku chcących kontynuować pobyt w naszym żłobku w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie § 4 ust. 14 Uchwały NR V/73/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim, prosimy w terminie do 31 marca 2020 roku o przedłożenie „Karty kontynuacji pobytu dziecka w żłobku”.
Nie złożenie karty kontynuacji w w/w terminie będzie równoznaczne ze skreśleniem dziecka.

Karty dostępne są u opiekunów w grupach oraz do pobrania poniżej
zał. 4 Karta kontunuacji_ŻM3