Kontynuacja pobytu dzieci w żłobku w roku szkolnym 2023/2024

03 marca, 2023

Szanowni Rodzice !!!

dzieci kontynuujących pobyt w żłobku w roku szkolnym 2023/2024.
Na podstawie § 4 ust. 14 Uchwały Nr V/73/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 roku, poz.694), zmienionej Uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2020 r. Nr XIX/364/2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 roku, poz. 751), proszę w terminie do 31 marca 2023 roku o przedłożenie „Karty kontynuacji pobytu dziecka w żłobku”.

Karty dostępne są u opiekunów w grupach oraz do pobrania poniżej:

zał. 4 – karta kontynuacji pobytu dziecka