Nowe wytyczne GIS dla żłobków

08 czerwca, 2020

Drodzy Rodzice,

Informujemy, iż GIS wprowadził nowe Wytyczne przeciwepidemiczne dla żłobków.

Od dnia 8 czerwca br. rozszerzamy liczbę dzieci w poszczególnych grupach (zgodnie z wytycznymi w każdej z grup może przebywać do 24 osób).

Do żłobka od 08.06.2020r. będą mogły uczęszczać osoby zadeklarowane w dniu 05.06.2020r. (oprócz osób dotychczas uczęszczających, począwszy od 11 maja 2020r.).

W placówce nadal obowiązuje reżim sanitarny. 

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującą WEWNĘTRZNĄ PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 3.

procedury 05 czerwiec 2020r.

Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka (od dnia 08.06.2020r. ) jest podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych:

UWAGA !!!! – zaktualizowaną procedurę (załącznik nr 1) podpisują również osoby, które uczęszczają do żłobka od 11.05.2020r.

 Do placówki wchodzimy w maseczkach, rękawiczkach (zapewnianych we własnym zakresie) lub dezynfekujemy ręce – oraz zachowując dystans społeczny min. 2 metry.

Przed wejściem obowiązkowo dezynfekujemy ręce lub zakładamy rękawiczki.

 W związku z tym, że w szatni obowiązuje ograniczona ilość osób (1 rodzic + dziecko/dzieci), a przed wejściem do placówki nastąpi pomiar temperatury (obowiązkowy), prosimy o odpowiednie zaplanowanie przyprowadzania dziecka oraz sprawne przebieranie pociechy w szatni.

Dzieci przyprowadzamy do godz. 8:00. Prosimy o punktualność.

Do placówki może wejść tylko rodzic z dzieckiem/dziećmi uczęszczającym do żłobka.

Wprowadzając dziecko na salę prosimy używać dzwonka i poczekać na linii wyznaczonej przed salą.

 

Pozdrawiamy i do zobaczenia