OBOWIĄZEK UZYWANIA MASECZEK DO ZASŁANIANIA UST I NOSA

26 lutego, 2021

DRODZY RODZICE / OPIEKUNOWIE

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia od 27 lutego wprowadzony zostaje obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczki.
Nie będzie można stosować szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic.
W związku z powyższym bardzo prosimy o przyprowadzanie oraz obieranie dzieci wyłącznie w maseczkach.
                                                                                                                                                                                Pozdrawiamy serdecznie.
  Zdjęcie