OPŁATY ZA KWIECIEŃ 2021

12 kwietnia, 2021

 

Drodzy Rodzice / Opiekunowie!!!

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/406/2020 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27.05.2020r. w sprawie całkowitego zwolnienia             z opłat za żłobek, osób które w związku z czasowym ograniczeniem działalności żłobków nie będą korzystały z ich usług, opłaty za żłobek zostaną naliczone i pobrane wyłącznie od osób, których dzieci uczęszczają do żłobka.

NA NASZEJ STRONIE W ZAKŁADCE OPŁATY OPUBLIKOWANA ZOSTAŁA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KWIECIEŃ 2021r.

Uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za żłobek

Bardzo dziękujemy za wyrozumiałość w oczekiwaniu na publikację opłat za kwiecień. 

                                                                                                                                                     Pozdrawiamy serdecznie.