Otwieramy żłobek od 11.05.2020r.

08 maja, 2020

Drodzy Rodzice,

 Informujemy, iż Prezydent Gorzowa Jacek Wójciki podjął decyzję, że publiczne żłobki i przedszkola w mieście będą otwarte od poniedziałku 11 maja 2020r. z zachowaniem obostrzeń.

 Możliwość przyprowadzenia dziecka do żłobka (w miesiącu maju) dotyczy osób, które zadeklarowały obecność dziecka w dniu 30.04.2020r.

W placówce będzie obowiązywał reżim sanitarny.  Zgodnie z wytycznymi GIS w placówce może przebywać jednocześnie 44 dzieci.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującą WEWNĘTRZNĄ PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 3

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA – ŻŁOBEK MIEJSKI nr 3

Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka (od dnia 11.05.2020r. ) jest podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych:

Oświadczenia proszę odesłać na adres e-mail: zm3@interia.eu  lub pozostawić w skrzynce pocztowej (umieszczonej przy bramie wejściowej do budynku) – najpóźniej przed przyprowadzeniem dziecka do żłobka w dniu 11.05.2020r.

 Do placówki wchodzimy w maseczkach, rękawiczkach (zapewnianych we własnym zakresie) oraz zachowując dystans społeczny min. 2 metry.

Przed wejściem obowiązkowo dezynfekujemy ręce i zakładamy rękawiczki.

 W związku z tym, że w szatni obowiązuje ograniczona ilość osób (1 rodzic + dziecko/dzieci), a przed wejściem do placówki nastąpi pomiar temperatury (obowiązkowy), prosimy o odpowiednie zaplanowanie przyprowadzania dziecka oraz sprawne przebieranie pociechy w szatni.

Dzieci przyprowadzamy do godz. 8:00. Prosimy o punktualność.

Do placówki może wejść tylko rodzic z dzieckiem uczęszczającym do żłobka.

Wprowadzając dziecko na salę prosimy używać dzwonka i poczekać na linii wyznaczonej przed salą.

Informujemy, że kontakt z dyrekcją, intendentem oraz opiekunami jest możliwy wyłącznie telefonicznie/mailowo (tel. 573 001 930, e-mail: zm3@interia.eu ) – w godzinach pracy żłobka – 6.00-16.00.

Telefony na poszczególne grupy:

Tel. Grupa 1: 573 001 931
Tel. Grupa 2: 573 001 932
Tel. Grupa 3: 573 001 933
Tel. Grupa 4: 573 001 933

Drodzy rodzice, będą obowiązywały takie jak do tej pory godziny pracy żłobka: 6.00-16.00.

Pozdrawiamy i do zobaczenia