Podziękowania

09 marca, 2022

W naszym żłobku odbyła się coroczna zbiórka karmy dla zwierząt w ramach współpracy z Fundacją OTOZ Animals. Pragniemy podziękować wszystkim rodzicom za okazane serce i wsparcie tej inicjatywy. Jednocześnie informujemy, że zebrane dary zostały już przekazane fundacji.