PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

26 lutego, 2021

procedury 2021

DRODZY RODZICE / OPIEKUNOWIE

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich dzieci objętych opieką naszej placówki zostały opracowane

Procedury Bezpieczeństwa w Żłobku Miejskim Nr 3 w Gorzowie Wlkp.,

Powyższe procedury obowiązują od dnia 01.03.2021r.

Znajdziecie je Państwo na stronie głównej w zakładce BEZPIECZENSTWO lub na gazetce mieszczącej się w szatni grupy.

Proszę o niezwłoczne zapoznanie się z nimi i potwierdzenie powyższego faktu podpisem u opiekunów w grupie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Pozdrawiamy ciepło.