Procedury bezpieczeństwa - COVID19

Drodzy Rodzice / Opiekunowie.

Dnia 19 listopada 2020r. zostały wprowadzone nowe wytyczne przeciwepidemiczne dla żłobków przez Głównego Inspektora Sanitarnego .

Wytyczne_GIS_przedszkola_i_żłobki-V_aktualizacja 19.11.2020

Od dnia 6 lipca 2020r. do żłobka mogą uczęszczać wszystkie zapisane dzieci (w naszym przypadku od 03 sierpnia 2020r. – w lipcu żłobek jest zamknięty z uwagi na przerwę wakacyjną).

W placówce nadal obowiązuje reżim sanitarny. 

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującą WEWNĘTRZNĄ PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 3. 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA – Żłobek nr 3 – V aktualizacja 20.11.2020

Bardzo proszę o zapoznanie się z procedurą i złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z nią u opiekunów w poszczególnych grupach.

Oświadczenia o zapoznaniu się ze zaktualizowaną procedurą:

Wypełnione oświadczenia proszę  przynieść w dniu przyprowadzenia dziecka do żłobka tj. od 23.11.2020r.

 Do placówki wchodzimy w maseczkach, rękawiczkach (zapewnianych we własnym zakresie) lub dezynfekujemy ręce – oraz zachowując dystans społeczny min. 1,5 metry.

Przed wejściem obowiązkowo dezynfekujemy ręce lub zakładamy rękawiczki.

 W związku z tym, że w szatni obowiązuje ograniczona ilość osób (1 rodzic + dziecko/dzieci), prosimy o odpowiednie zaplanowanie przyprowadzania dziecka oraz sprawne przebieranie pociechy w szatni.

Dzieci przyprowadzamy do godz. 8:00. PROSIMY O PUNKTUALNOŚĆ.

Do placówki może wejść tylko rodzic z dzieckiem/dziećmi uczęszczającym do żłobka.

Informujemy, że kontakt z dyrekcją, intendentem oraz opiekunami jest możliwy wyłącznie telefonicznie/mailowo (tel. 573 001 930, e-mail: zm3@interia.eu) – w godzinach pracy żłobka – 6.00-16.00.

Telefony na poszczególne grupy:

Tel. grupa 1: 573 001 931
Tel. grupa 2: 573 001 932
Tel. grupa 3: 573 001 933
Tel. grupa 4: 573 001 934

Pozdrawiamy i do zobaczenia