Przedłużenie terminu zamknięcia żłobka

24 kwietnia, 2020

Drodzy rodzice, opiekunowie!

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 23.04.2020r., zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 żłobek pozostaje zamknięty do dnia 3 maja 2020r.

Korespondencja mailowa, telefoniczna będzie w najbliższym czasie najbezpieczniejszą formą kontaktu.

Kontakt telefoniczny z Dyrektorem Żłobka Miejskiego nr 3: 573-001-930

Kontakt mailowy: zm3@interia.eu

Życzę Wszystkim miłych chwil w słoneczne dni.

Zachęcam również do korzystania z propozycji zabaw, kulinarnych przygód, piosenek i wierszyków, które znajdziecie na naszej stronie w zakładce Galeria – Wydarzenia 2019/2020.

                                                                                                           

Rozporządzenie MR,PiPS Dz.U. poz. 747

 

                                                                                                                                                                            Anna Olejniczak

                                                                                                                                                                    Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 3

                                                                                                                                                                                w Gorzowie Wlkp.