PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI GORZOWSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA

26 lutego, 2021

 

Drodzy Rodzice!!!

W związku z kończącym się terminem ważności Gorzowskiej Karty Mieszkańca u części z Państwa, aby móc zachować ciągłość w korzystaniu z ulg i zniżek, jakie daje dokument

(w przypadku żłobka – zniżka w opłatach za pobyt dziecka w placówce), zwracamy się z prośbą o przedkładanie u Intendenta kserokopii kart z przedłużonym terminem ważności.

Termin ważności Karty jest nadrukowany na rewersie – miesiąc jest oznaczony liczbą rzymską.

Karta jest ważna do końca miesiąca oznaczonego na rewersie. W celu przedłużenia należy udać się do Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., w miesiącu, w którym jej termin dobiega końca.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Pozdrawiamy serdecznie.