Opłaty

DRODZY RODZICE / OPIEKUNOWIE

 

Wychodząc Wam na przeciw rozszerzamy  formę informowania Was o wysokości opłat.

Od 1 kwietnia 2020 r  publikujemy w zakładce OPŁATY wysokość opłat za żłobek dla poszczególnych grup.

Każdemu dziecku został przydzielony indywidualny nr o którym zostaniecie poinformowani telefonicznie.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju – opłaty przyjmowane będą wyłącznie w formie przelewów.

Poniżej zamieszczony jest wzór prawidłowo wykonanego przelewu.

Prosimy o przelewanie dokładnie takich kwot, jakie są podawane w comiesięcznych wykazach, które można znaleźć na naszej stronie internetowej – w zakładce opłaty.

Każde dziecko ma przydzielony swój indywidualny numer i przy nim znajdziecie Państwo wysokość opłaty za dany miesiąc.
Opłatę należy uiścić w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.

PROSIMY O TERMINOWE WNOSZENIE OPŁAT W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCI NALICZANIA ODSETEK ZA ZWŁOKĘ W TERMINIE. 

Wzór:

Odbiorca:
Żłobek Miejski Nr 3, ul. Słoneczna 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
Konto Nr:  51 1020 1954 0000 7502 0187 5897
Tytułem: 101 / 10 (numer dziecka podany w grupie/dany miesiąc),                                                                                                       P – (pobyt) …….. zł, Ż – (żywienie) ……. zł.

 

Przykład:

Żłobek Miejski Nr 3, ul. Słoneczna 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
Konto Nr:  51102019540000750201875897
Tytułem: 101 / 10, P – 120,00 zł, Ż – 55,00 zł.

Tytułem: 101 / 10 (numer dziecka podany w grupie/miesiąc),

P -(pobyt) …….. zł, Ż -(żywienie) ……. zł.

Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku reguluje Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Uchwała

Od Kwietnia obowiązują nowe zasady płatności za żłobek. Poniżej zamieszczone jest Zarządzenie Dyrektora.
Zasady pobierania, rozliczania, księgowania i kontroli odpłatności za żłobek w Żłobku Miejskim Nr 3 w Gorzowie Wlkp.

 

OPŁATY wrzesień 2021r.:

Grupa I:  płatności Gr I -wrzesień 2021

Grupa II: płatności Gr II -wrzesień 2021

Grupa III: płatności Gr 3 -wrzesień 2021

Grupa IV: płatności Gr 4 -wrzesień 2021 – korekta