REKRUTACJA 2020

08 kwietnia, 2020

REKRUTACJA

Zasady rekrutacji określają następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 4 lutego o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 326); Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 2020
  2. Uchwała Nr V/73/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 3 w Gorzowie Wielopolskim (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 roku, poz.694), zmieniona  Uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2020 r. Nr XIX/364/2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 5 marca 2020 roku, poz. 751) ; uchwała statut ŻM3 (Dz. U. Woj) , 2020 uchwała zmieniająca ŻM3
  3. Zarządzenie 10/2020 Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 06 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego Nr 3 oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego Nr 3 oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej

Rekrutacja do żłobka Miejskiego Nr 3 na rok szkolny 2020/2021 trwać będzie od 15 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.

Zainteresowanych rodziców zachęcamy do zapoznania się z ofertami żłobków oraz zasadami rekrutacji na stronie:

http://www.eurzad.gorzow.pl/

Wchodzimy w zakładkę Edukacja, następnie Nabory, następnie Nabór żłobki.

Jednocześnie informujemy, że zakładka „zgłoś kandydaturę” będzie aktywna od 15 do 30 kwietnia każdego roku, zgodnie  z terminem rekrutacji do żłobków.

 

ZASADY REKRUTACJI

Zasady rerutacji do żłobków miejskich 2020