REKRUTACJA 2021/2022 – TERMINY PRZYJMOWANIA KART

13 kwietnia, 2021

Terminy przyjmowania
Kart przyjęcia dziecka do żłobka (wraz z załącznikami)

Z UWAGI NA PANUJĄCĄ EPIDEMIĘ DOKUMENTY PRZYJMOWANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE W PONIŻSZYCH TERMINACH
Data Godziny
15.04.2021 r. 9:00-14:00
16.04.2021 r. 9:00-14:00
19.04.2021 r. 9:00-14:00
21.04.2021 r. 9:00-14:00
23.04.2021 r. 9:00-14:00
26.04.2021 r. 9:00-14:00
28.04.2021 r. 9:00-14:00
30.04.2021 r. 9:00-14:00

DOKUMENTY PRZYJMOWANE SĄ W GABINECIE DYREKTORA LUB INTENDENTA NA I PIĘTRZE
PROSZĘ O ZACHOWANIE REŻIMU SANITARNEGO !!!!!!!!!
DO ŻŁOBKA PROSZĘ WCHODZIĆ POJEDYCZO I W MASECZCE
PROSZĘ O NIE PRZYPROWADZANIE DZIECI ORAZ INNYCH CZŁONKÓW RODZINY !!!!!!!!!!
PROSZĘ O POSIADANIE WŁASNEGO DŁUGOPISU !!!!!!!!!!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ W ZAKŁADCE – REKRUTACJA