Spotkanie adaptacyjno-informacyjne dla dzieci nowo przyjętych do żłobka od 01 września 2021r.

03 sierpnia, 2021

 

 

Spotkanie adaptacyjno-informacyjne dla dzieci nowo przyjętych do żłobka od 01 września 2021r.,

odbędzie się 30.08.2021r. (poniedziałek) w godzinach 16:00 -17:00 w poszczególnych grupach, zgodnie z informacją dla rodziców przekazaną Państwu podczas potwierdzania woli przyjęcia dziecka do żłobka.

Przypominamy, iż na terenie żłobka obowiązuje reżim sanitarny.

Każdy rodzic zobowiązany jest zdezynfekować ręce przed wejściem do placówki oraz być w maseczce.

W zajęciach adaptacyjnych może wziąć udział jeden rodzic z jednym dzieckiem/dziećmi.

Serdecznie zapraszamy.