Gramy Zmysłami

Grupa I Żabki w roku 2022/2023 przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami”.

Gramy Zmysłami II edycja Ogólnopolski Projekt Edukacyjny