WYNIKI REKRUTACJI – 16.05.2023r.

15 maja, 2023

Drodzy Rodzice !!!

Informujemy, iż  w terminie od dnia 16 maja 2023r. od godz. 8.00 do dnia 22 maja 2023r. nastąpi wywieszenie w naszym żłobku ( w wejściu do placówki) następujących list dzieci:

  • przyjętych na nowy rok szkolny (od 01.09.2023r.);
  • nieprzyjętych;
  • odrzuconych z przyczyn formalnych.

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 23 maja 2023r. (wtorek) w godz. 16.00-17.00

odbędzie się obowiązkowe zebranie z rodzicami dzieci przyjętych do żłobka od 01.09.2023r. (w sali Gr IV – wejście od tyłu budynku)

OBECNOŚĆ JEST OBOWIĄZKOWA !!!!!

Nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniu spowoduje skreślenie dziecka z listy dzieci przyjętych

Do zobaczenia  🙂