Zebranie rodziców dzieci przyjętych od 01.09.2020r.

08 lipca, 2020

zebrania-z-rodzicami

 

DRODZY RODZICE DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA !!!!!!

w dniu 20 lipca 2020r.

o godz. 16.00 (w sali gimnastycznej żłobka)

odbędzie się obowiązkowe zebranie rodziców dzieci nowo przyjętych od dnia 01 września 2020r.

OBECNOŚĆ JEST OBOWIĄZKOWA !!!!!

NIEUSPRAWIEDLIWIONA NIEOBECNOŚĆ NA ZEBRANIU SKUTKUJE SKREŚLENIEM DZIECKA Z LISTY DZIECI WSTĘPNIE PRZYJĘTYCH

Serdecznie zapraszamy.