ZMIANA PROCEDURY PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA

29 września, 2020

DRODZY RODZICE / OPIEKUNOWIE

W związku z organizacją pracy w żłobku oraz obniżoną temperaturą na dworze zachodzi konieczność zmiany Procedury przyjęcia dziecka do żłobka stanowiącej część 2 WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 3

zaktualizowanej 01.09.2020r.

Uaktualniona procedura przyjęcia dziecka do żłobka zostaje wprowadzona z dniem 01.10.2020r. i jest wywieszona na tablicy w szatniach oraz umieszczona na stronie internetowej żłobka.

Bardzo proszę o zapoznanie się z procedurą i złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z nią u opiekunów w poszczególnych grupach.

Procedura przyjęcia dziecka do żłobka 01.10.2020r.

Życzymy dożo zdrówka w jesienne dni.