PROCEDURA VII

PROCEDURA VII

 

DOTYCZY WYPADKU WYSTĄPIENIA POŻARU

 

OPIEKUN:

  1. Przyjmuje sygnał alarmowy o wystąpieniu zagrożenia pożarowego.
  2. Przerywa zajęcia, zbiera grupę.
  3. Przyjmuje decyzję dyrektora, co do sposobu działania:
  1. Niezwłocznie, w sposób zorganizowany wyprowadza grupę w rejon ewakuacji. 5. Powiadamia dyrektora/osobę kierującą ewakuacją/ o stanie grupy w rejonie ewakuacji.
    6. Wykonuje dalsze polecenia dyrektora/osoby kierującej ewakuacją/.

Opiekun odpowiada za bezpieczeństwo dzieci. W razie ewakuacji opiekun ustawia dzieci parami,  sprawdza łazienkę i inne pomieszczenia, czy nie zostały tam dzieci. Opiekun zabiera dziennik i wyprowadza dzieci drogami nakazanymi przez oznakowanie ewakuacyjne na wskazane miejsce poza budynkiem. W czasie ewakuacji kontroluje stan grupy i jej zachowanie, nie oddala się od swojej grupy pod żadnym pozorem.
DYREKTOR / OSOBA UPOWAŻNIONA LUB WYZNACZONA:

  1. Podejmuje decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji dzieci, mienia oraz sposobie gaszenia pożaru.
  2. Odpowiada za bezpieczeństwo przeprowadzenia ewakuacji dzieci i procedury ewakuacji.
  3. Ewakuację na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa należy prowadzić w następujących etapach:

UWAGA: NIE RYZYKUJ ŻYCIA DLA RATOWANIA MIENIA