6:00 - 8:00

Przyjmowanie dzieci – zabawy dydaktyczne.

8:00 - 8:30

Śniadanie

8:30 - 8:45

Toaleta – nocnikowanie

8:45 - 9:30

Zajęcia obowiązkowe – zabawy dydaktyczne, ruchowe, artystyczne.

9:30 - 10:00

Zabawy dowolne

10:00 - 10:15

Drugie śniadanie

10:15 - 10:30

Toaleta

10:30 - 11:15

Zabawy tematyczne – spacer

11:15 - 11:20

Mycie rąk

11:20 - 11:45

Obiad

11:45 - 12:00

Toaleta

12:00 - 14:00

Leżakowanie

14:00 - 14:20

Podwieczorek

14:20 - 14:30

Mycie rąk

14:30 - 16:00

Zabawy indywidualne, dowolne – wydawanie dzieci