OPŁATY

07 kwietnia, 2020

Drodzy Rodzice / Opiekunowie!

W związku z licznymi informacjami z Waszej strony dotyczącymi braku gotowości do kontaktu osobistego oraz ze względu na bezpieczeństwo pracowników żłobka podjęta została decyzja o nie naliczaniu opłat za żywienie w bieżącym miesiącu i kolejnych, do momentu uruchomienia żłobka.

W związku z powyższym brak jest możliwości zwrotu Państwu pobranej należności za żywienie za miesiąc marzec (za dni nieobecności dziecka w żłobku).

Zgodnie z Zasadami pobierania, rozliczania, księgowania i kontroli odpłatności za żłobek w przypadku wystąpienia nadpłat w opłacie za pobyt dziecka lub/i wyżywienie w żłobku oraz nadpłat odsetek, bądź innych mylnych wpłat zwrotów dokonujemy wyłącznie w formie gotówkowej.

Pobrane od Państwa pieniądze za żywienie (za miesiąc marzec) zwrócone zostaną niezwłocznie po uruchomieniu żłobka z pominięciem sytuacji zagrożenia Koronawirusem.

Z góry dziękujemy za Państwa zrozumienie i dobrą wolę.