Drodzy rodzice!

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Nr LXVIII/1200/2023 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2023r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 17 listopada 2023r., poz. 2757), zmieniającą Uchwałę Nr V/70/2019 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich od 02.12.2023r. zmienia się wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku i wynosić będzie 10,00 zł za każdy dzień pobytu.

W związku z tym zostaną dla Państwa przygotowane aneksy do umów, które należy odebrać w grupach oraz zwrócić 1 egzemplarz podpisanego dokumentu w terminie do 30.11.2023r.

Pozostałe postanowienia umowy – bez zmian.

Druk uchwały do pobrania poniżej:
POBIERZ