Szanowni Rodzice !!!

dzieci kontynuujących pobyt w żłobku w roku szkolnym 2024/2025.
Na podstawie § 4 ust. 14 Uchwały Nr V/73/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 roku, poz.695), zmienionej Uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2020 r. Nr XIX/364/2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 roku, poz. 751), proszę w terminie do 31 marca 2024 roku o przedłożenie „Karty kontynuacji pobytu dziecka w żłobku”.

Karty dostępne są u opiekunów w grupach.